ogłoszenia o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim poszukuje kandydata na stanowisko Inspektora ds. realizacji programów PFRON w sekcji ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim poszukuje kandydata  na stanowisko psycholog w ramach umowy cywilnoprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim poszukuje kandydata na zastępstwo na stanowisko Główny Księgowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim poszukuje kandydata na zastępstwo na stanowisko Główny Księgowy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w projekcie pn."Wykorzystaj swój potencjał - Szansa na aktywne życie " współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego ds. pomocy instytucjonalnej w Sekcji ds. Pomocy Społecznej i Świadczeń.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw pieczy zastępczej w sekcji pomocy społecznej i świadczeń

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: referent do spraw obsługi administracyjnej  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Makowie Maz. 

Zarządzenie Nr 8/2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw obsługi administracyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze:  referent ds. pomocy instytucjonalnej w Sekcji ds. Pomocy Społecznej i Świadczeń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Maz. poszukuje kandydata na stanowisko - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim poszukuje kandydata  na stanowisko psycholog w ramach umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim poszukuje kandydata  na stanowisko psycholog - umowa na zastępstwo, umowa zlecenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mazowieckim poszukuje kandydata na stanowisko - Główny Księgowyw PCPR w Makowie Maz

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim poszukuje kandydata na stanowisko pracy: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim poszukuje kandydata na stanowisko pracy: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Wytworzył:
Udostępnił:
Milewska Joanna
(2012-08-14 11:12:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Milewska Joanna
(2023-09-26 13:55:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki