Uchwały

Uchwała Nr 623/23 Zarządu Powiatu w Makowie Maz. z dnia 28 luty 2023r. w sprawie ustalenia Szczegółowych zasad dotyczących rozpatrywania wniosków oraz udzielenia i rozliczania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych, otrzymanych przez Powiat Makowski w 2023r na realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Uchwała Nr 156 /20 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 10 luty 2020 r. w sprawie ustalenia Szczegółowych zasad dotyczących rozpatrywania wniosków oraz udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, obowiązujących w powiecie makowskim w 2020 roku

Załącznik  do uchwały Nr 156/20 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lutego 2020 r. Szczegółowe zasady dotyczące  rozpatrywania wniosków oraz udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,  obowiązujące w powiecie makowskim w 2020 roku

Uchwała Nr 410 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 lutego 2018 r.w sprawie ustalenia „Szczegółowych zasad dotyczących udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, realizowanego w powiecie makowskim w 2018 roku”

Uchwała Nr 162/16 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Szczegółowych zasad dotyczących udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, obowiązujących w 2016 roku

Uchwała Nr 191/12 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia „Zasad weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Uchwała Nr 31 /15 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie „Zasad udzielania i rozliczania w 2015 roku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd realizowanego przez Powiat Makowski”

Uchwała Nr 51 /15 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 15 maja  2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad udzielania i rozliczania w 2015 roku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd realizowanego przez Powiat Makowski”

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Milewska Joanna
(2012-09-04 10:02:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kotarba Izabela
(2023-03-06 10:54:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki