☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim

Wtorek 09.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualności

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

W związku z przystąpieniem przez Powiat Makowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowiecki do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,ogłaszamy nabór uczestników do ww. Programu.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. w stopniu znacznym lub
 2. w stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez niego miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Liczba uczestników Programu, na których Powiat Makowski uzyskał dofinansowanie to 12 osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w ww. Programie mogą dokonać swojego zgłoszenia w terminie do dnia 18 lutego 2022 roku.

Każda osoba zgłaszająca się do Programu powinna przedłożyć:

 • Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • podpisaną Klauzulę informacyjną,
 • Oświadczenie dotyczące wskazania asystenta.

Wszystkie ww. wzory dokumentów będą dostępne w naszej Jednostce oraz na stronie bip.pcpr.powiat-makowski.pl., a zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Zgłoszenia do Programu można dokonać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, które będzie Realizatorem Programu na terenie powiatu makowskiego lub przesłać swoje zgłoszenia pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200 Maków Mazowiecki.

Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, podwarunkiem, że asystent nie jest członkiem jego rodziny i jest przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej wobec danej osoby. Zakłada się, że dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów asystent, na gruncie wzajemnej akceptacji, będzie wspierał osobę niepełnosprawną w realizacji jej zamiarów.

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wówczas wskazuje go Realizator, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2 ww. działu Programu, które wskazują, że usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu, lub
 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy   o kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR w Makowie Maz., pod numerem: 29 71 72 187.

Treść Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

1) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Milewska Joanna
(2022-02-01 13:46:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Milewska Joanna
(2022-02-01 14:25:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 119942