Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę oprogramowania dedykowanego dla dzieci z niepełnosprawnością przebywających w pieczy zastępczej, służącego do wyrównania braków szkolnych i wspierającego proces uczenia się.

załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania oferty ( Specyfikacja zamówienia)

załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania oferty (Formularz ofertowy)

Wybór oferty


 

Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w celu realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania z dnia 23.09.2020r.

1) załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania oferty (FORMULARZ OFERTOWY)

2) załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania oferty (UMOWA)

3) załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania oferty( FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA)

Wybór oferty


Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów z  dnia 15.09.2020r.

załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania oferty (Formularz ofertowy )

załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania oferty (Formularz specyfikacji zamówienia )

wybór oferty


 

Zaproszenie do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w celu realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania z dnia 15.09.2020r.

1) załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania oferty (FORMULARZ OFERTOWY)

2) załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania oferty (UMOWA)

3) załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania oferty( FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA)

 

Unieważnienie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w celu realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania


Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania.

1) załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania oferty (FORMULARZ OFERTOWY)

2) załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania oferty (UMOWA)

3) załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania oferty( FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA)

Pytania i wyjaśnienia z dnia 11.08.2020r.

1. Zauważyłem że w specyfikacji jest wzmianka o oprogramowaniu podstawowym, ale nie widzę nigdzie informacji jakie to ma być oprogramowanie ? Czy mamy przedstawić ofertę z samym Windowsem bez programów biurowych ?

Odpowiedz: Określenie podstawowe w tym kontekście oznacza oprogramowanie systemowe Windows 10.

2. W urządzeniach wielofunkcyjnych zapisane jest że mają obsługiwać format A3 a to znacząco podnosi ich cenę. Czy muszą obsługiwać ten format papieru ?

Odpowiedz: A3, A4, A5, A6, B5. DL - tak jak w specyfikacji

3. I na koniec czy dany sprzęt będzie przekazywany dla szkół do rozdysponowania między uczniów tzw chodzi o to czy będzie możliwość wystawienia faktury 0 %.

<span style="face: " times"="">Odpowiedz: Przedmiot zamówienia jest objęty stawką podatku VAT-23%.

Wybór oferty


Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów. 

załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania oferty (Formularz ofertowy )

załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania oferty (Formularz specyfikacji zamówienia )

Wybór oferty


 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Milewska Joanna
(2020-08-06 13:34:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Milewska Joanna
(2020-10-23 10:13:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki