Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych - dofinansowanie ze środków PFRON orgnizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepelnosprawnych element menu 2023-11-13 14:16:24 MODYFIKACJA
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny element menu 2023-11-13 14:15:53 MODYFIKACJA
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych- dofinansowanie likwidacji barier technicznych element menu 2023-11-13 14:15:35 MODYFIKACJA
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych element menu 2023-11-13 14:15:14 MODYFIKACJA
- Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawychdofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się element menu 2023-11-13 14:14:54 MODYFIKACJA
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze element menu 2023-11-13 14:14:22 MODYFIKACJA
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych dofinasowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. element menu 2023-11-13 14:13:52 MODYFIKACJA
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych dofinasowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. element menu 2023-11-13 14:09:53 MODYFIKACJA
Regulamin organizacyjny element menu 2023-11-08 08:58:17 MODYFIKACJA
wykaz telefonów dokument HTML 2023-11-08 08:57:12 MODYFIKACJA
Wykaz telefonów element menu 2023-11-08 08:57:12 MODYFIKACJA
wykaz telefonów dokument HTML 2023-11-08 08:56:17 MODYFIKACJA
Wykaz telefonów element menu 2023-11-08 08:56:17 MODYFIKACJA
wnioski/druki do pobrania dokument HTML 2023-11-08 08:51:47 MODYFIKACJA
Wnioski/druki element menu 2023-11-08 08:51:47 MODYFIKACJA