Nazwa Typ Data Operacja
Wnioski/druki element menu 2023-11-08 08:38:56 MODYFIKACJA
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia element menu 2023-11-08 08:38:31 UTWORZENIE
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych element menu 2023-11-07 11:56:29 MODYFIKACJA
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny element menu 2023-11-07 11:56:05 MODYFIKACJA
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych- dofinansowanie likwidacji barier technicznych element menu 2023-11-07 11:55:51 MODYFIKACJA
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych element menu 2023-11-07 11:55:37 MODYFIKACJA
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych dofinasowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. element menu 2023-11-07 11:54:51 MODYFIKACJA
Wniosek likwidacja barier architektonicznych element menu 2023-11-07 11:52:31 MODYFIKACJA
wniosek likwidacja barier technicznych element menu 2023-11-07 11:49:31 MODYFIKACJA
turnus rehabilitacyjne dokument HTML 2023-11-07 11:46:30 MODYFIKACJA
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych dofinasowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. element menu 2023-11-07 11:46:29 MODYFIKACJA
wnioski sprzęt rehabbilitacyjny dokument HTML 2023-11-07 11:44:49 MODYFIKACJA
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny element menu 2023-11-07 11:44:48 MODYFIKACJA
techniczne dokument HTML 2023-11-07 11:43:58 MODYFIKACJA
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych- dofinansowanie likwidacji barier technicznych element menu 2023-11-07 11:43:57 MODYFIKACJA