Nazwa Typ Data Operacja
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się - zaświadczenie lekarskie element menu 2023-11-07 11:33:07 UTWORZENIE
wykasowano element menu 2023-11-07 11:32:15 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2023-11-07 11:31:39 UTWORZENIE
bariery w komunikowaniu dokument HTML 2023-11-07 11:30:11 MODYFIKACJA
- Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawychdofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się element menu 2023-11-07 11:30:10 MODYFIKACJA
bariery w komunikowaniu dokument HTML 2023-11-07 11:29:49 MODYFIKACJA
- Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawychdofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się element menu 2023-11-07 11:29:48 MODYFIKACJA
- Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawychdofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się element menu 2023-11-07 11:29:03 MODYFIKACJA
- Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawychdofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się element menu 2023-11-07 11:28:48 MODYFIKACJA
Wniosek zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny element menu 2023-11-07 11:25:42 UTWORZENIE
wniosek likwidacja barier technicznych element menu 2023-11-07 10:54:24 MODYFIKACJA
wniosek likwidacja barier technicznych element menu 2023-11-07 10:52:48 MODYFIKACJA
wniosek likwidacja barier technicznych element menu 2023-11-07 10:51:43 UTWORZENIE
Wniosek likwidacja barier architektonicznych element menu 2023-11-07 10:49:57 MODYFIKACJA
Wniosek likwidacja barier w komunikowaniu się element menu 2023-11-07 10:48:43 MODYFIKACJA