Nazwa Typ Data Operacja
architektoniczne dokument HTML 2023-11-07 11:43:09 MODYFIKACJA
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawych- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych element menu 2023-11-07 11:43:08 MODYFIKACJA
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - Zaświadczenie lekarskie element menu 2023-11-07 11:42:16 UTWORZENIE
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - Zaświadczenie lekarskie element menu 2023-11-07 11:41:36 USUNIĘCIE
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - Zaświadczenie lekarskie element menu 2023-11-07 11:41:09 UTWORZENIE
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych - zaświadczenie lekarskie element menu 2023-11-07 11:39:32 UTWORZENIE
Oświadczenie element menu 2023-11-07 11:38:25 UTWORZENIE
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych - zaświadczenie lekarskie element menu 2023-11-07 11:37:46 MODYFIKACJA
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych - zaświadczenie lekarskie element menu 2023-11-07 11:37:19 UTWORZENIE
bariery w komunikowaniu dokument HTML 2023-11-07 11:34:59 MODYFIKACJA
- Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawychdofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się element menu 2023-11-07 11:34:58 MODYFIKACJA
bariery w komunikowaniu dokument HTML 2023-11-07 11:34:02 MODYFIKACJA
- Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepłnosprawychdofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się element menu 2023-11-07 11:34:01 MODYFIKACJA
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się - zaświadczenie lekarskie element menu 2023-11-07 11:33:31 MODYFIKACJA
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się - zaświadczenie lekarskie element menu 2023-11-07 11:33:16 USUNIĘCIE