Nazwa   instytucji

Adres

Telefon

Powiatowa Komenda Policji w Makowie Mazowieckim

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Łąkowa 3

 29 7177 200

 29 7177 210

 

Posterunek Policji w Różanie

06-230 Różan ul.Lwowska6

29 71 77 391

Posterunek Policji w Krasnosielcu

 

29 71 75 007

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu

ul..Świerkowa 7,

 06-300Przasnysz
 

29 75 63 263

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

ul. Świerkowa 7

 06-300 Przasnysz

29 75 21 361

Szpital Powiatowy w Makowie Mazowieckim

06-200 Maków Maz

 ul Witosa 2

29 71 42300

Poradnia Zdrowia Psychicznego

06-200 Maków Maz.

 ul Witosa 2

29 71 42 363

Poradnia Leczenia Uzależnień

06-200 Maków Maz.

 ul Witosa 2

29 71 42 284

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

06-200 maków Maz.

ul .Duńskiego Czerwonego Krzyża3

29 71 71 501

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Makowie Mazowieckim

06-200 Maków Mazowiecki ul .Polna

29 71 71 251

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Różanie

06-230 Różan

ul. Obrońców Różana 4

29 76 79 120

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Różanie

06-230 Różan

ul. Obrońców Różana 4

29 7679 120

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Płoniawach

06-210 Płoniawy -Bramura

29 71 78 962

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płoniawach

06-210 Płoniawy -Bramura

29 71 78 962

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Czerwonce

06-232 Czerwonka

29 71 79 505

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwonce

06-232 Czerwonka

29 71 79 505

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 w Karniewie

06-425 Karniewo

29 76 70 420

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karniewie

06-425 Karniewo

29 76 70 420

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 w Sypniewie

06-216 Sypniewo

29 71 77 437

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sypniewie

06-216 Sypniewo

29 71 77 437

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Młynarze

06-231Młynarze

ul..Ostrołęcka 7

29 76 81 126

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młynarzach

06-231Młynarze

ul..Ostrołęcka 7

29 76 80 062

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 w Szelkowie

06-220 Szelków

29 71 76 001

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szelkowie

06-220 Szelków

29 71 76 001

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 w Rzewniu

06-225 Rzewnie

29 76 13 409

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzewniu

06-225 Rzewnie

29 76 13 409

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim

06-200Maków Maz.

ul. Moniuszki 6

29 71 42 131

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Krasnosielcu

06-212 Krasnosielc

ul  Rynek 39.

29 71 75 073

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnosielcu

06-212 Krasnosielc

ul  Rynek 39.

29 71 75 073

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Milewska Joanna
(2015-04-01 12:05:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Milewska Joanna
(2015-04-01 12:06:16)