Szczególowe zasady


Szczegółowe zasady dotyczące rozpatrywania wniosków oraz udzielania i rozliczania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych przez Powiat Makowski w 2023 r. na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Szczegółowe zasad dotyczących rozpatrywania wniosków oraz udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, obowiązujących w powiecie makowskim w 2022 roku

Szczegółowe zasady dotyczące udzielania dofinansowania ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, realizowanego w powiecie makowskim w 2018 roku - Załącznik do uchwały Nr 410/18 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 lutego 2018 r.

Szczegółowe zasady dotyczące udzielania dofinansowania  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, obowiązujące w 2017 roku

Szczegółowych zasad dotyczące udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2016 roku

„Zasad udzielania i rozliczania w 2015 roku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd realizowanego przez Powiat Makowski”

„Zasady dotyczące weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd, podejmowania i realizacji decyzji o przyznaniu dofinansowania, wyliczania wysokości dofinansowania  oraz  rozliczania przyznanych środków, obowiązujące w trakcie realizacji  przez Powiat Makowski w 2014 roku ww. programu”  

„Zasady weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd  oraz podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania, w tym wyliczania wysokości dofinansowania w Module II programu”, obowiązujące w 2013 roku w trakcie realizacji przez Powiat Makowski.

Zasady weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd oraz podejmowania decyzji  o przyznaniu ww. dofinansowania , obowiązujące w trakcie realizacji programu w 2012 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Milewska Joanna
(2012-09-04 10:06:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Kotarba Izabela
(2023-03-06 11:00:55)